БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС САНААЧЛАН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2018-03-06
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС САНААЧЛАН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын төвд “Байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд орон нутгийн иргэдийн оролцоо” сэдэвт сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Сургалт, зөвлөгөөнд сумын ЗДТГ, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд, сумын иргэд, идэвхтэн байгаль хамгаалагч, нөхөрлөлийн гишүүд зэрэг нийт 118 хүн оролцов.

Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам, цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээ, мэдээлэл танилцуулсан бөгөөд сургалт, зөвлөгөөнөөс байгалийн ургамлыг хууль бусаар бэлтгэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 3 заалт бүхий зөвлөмж гаргасан юм.

Мөн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үйлсэд идэвх зүтгэл гарган оролцож байгаа 3 хүнийг Цагдаагийн газрын “Баярын бичиг”-ээр шагнаж, 3 хүнд идэвхтэн байгаль хамгаалагч үнэмлэх олгов.