АЛБА ХААГЧИЙНХАА ГЭРТ ЗОЧИЛЖ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ НЬ СОНСЛОО

2018-02-28
АЛБА ХААГЧИЙНХАА ГЭРТ ЗОЧИЛЖ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ НЬ СОНСЛОО

Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа О.Амарсанаа, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Отгонжаргал, ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Д.Энхтөр нар алба хаагчдынхаа ахуй амьдралтай танилцах зорилгоор эргүүлийн офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Батсайхан, хороон цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Наянбаатарын гэрээр очин ар гэрийнхний санал бодлыг сонссон байна.