ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018-01-18
ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Замын цагдаагийн алба нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Монгол Улсын Их Хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, бодлого чиглэлийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үйл ажиллагаандаа Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал, түүгээр батлагдсан журам, заавруудыг мөрдлөг болгон, Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Замын цагдаагийн албаны 2017 оны үйл ажиллагааны товч тайланг та ЭНД ДАРЖ 

хүлээн авна уу