ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ 2018-2020 ОНД "АЮУЛГҮЙ ИРГЭН-АМАР ТАЙВАН ӨВӨРХАНГАЙ" ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИНЭ

2017-12-26
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ 2018-2020 ОНД

 

Өвөрхангай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 17 дугаар хуралдаанаар Цагдаагийн газраас санаачилан гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх "АЮУЛГҮЙ ИРГЭН- АМАР ТАЙВАН ӨВӨРХАНГАЙ" хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцүүлэн батлууллаа.

Уг хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллааны "Бүтээлч Өвөрхангай" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, мөн иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, үр дүнд хүрэх


Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтыг дурдвал:

1. Гудамж талбай, олон нийтийн газарт үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, иргэдийг эргүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эргүүлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн техник хэрэгсэлийг ашиглах.

2.Иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний чанар, үр дүнг ахиулж 101, 102, 103-ыг "Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн систем, телехянатын камерын нэгдсэн төв"-ийн шинэчилсэн зохион байгуулалтанд оруулж, иргэн болон алба хаагч ажилтаны хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх.

3. Хулгайлах болон байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох ажлыг цогц хэлбэрээр явуулах.

4.Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

5.Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж хяналтын пост барьж иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг зорилтыг дэвшүүллээ.

Хөтөлбөрийн үр дүнд гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн ослын тоо буурсан байх, шинээр батлагдсан хуулийн хэрэгжилт хангагдаж төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, хамтын ажиллагаа дээшилж, улсын чанартай замын хяналт шалгалт тогтмолжиж иргэд аюулгүй зорчих нөхцөл бүрдсэн байх зэрэг үр дүнгүүд харагдах юм.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан иргэн "... Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгуулах эрхтэй" гэж заасны дагуу "Аюулгүй иргэн-амар тайван Өвөрхангай"-г цогцлоон бүрдүүлэх чиглэлээр санаачилсан ажлыг дэмжин хамтран ажилласан аймаг орон нутгийн ИТХурал, Засаг дарга, ГХУСАЗЗөвлөлийн гишүүдэдээ Цагдаагийн газрын удирдлага болон нийт бие бүрэлдэхүүний нэрийн өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлье.

АЮУЛГҮЙ ИРГЭН-АМАР ТАЙВАН ӨВӨРХАНГАЙН ТӨЛӨӨ

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА