АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮД ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагууд тус зөвлөлийн дарга, гишүүдийг энэ оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр хүлээн авч, уулзан Авлигын эсрэг хууль, Авлигын эсрэг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц, Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон авлигын шинжтэй гэмт хэргийн нөхцөл байдал, хууль эрх зүйн зохицуулалтын  талаар харилцан мэдээлэл солилцож, цаашдын хамтын ажиллагааны хүрээнд “Санамж бичиг” байгуулан хамтран ажиллахаар тогтов.

Уулзалтад Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав, Дэд дарга, цагдаагийн хурандаа З.Дашдаваа, Захиргааны удирдлагын газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Бат-Өлзий, Хяналт шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Н.Батзогсох, Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн дарга Г.Баасан болон зөвлөлийн гишүүд оролцлоо. 

Бусад мэдээ