БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЛТ БОЛЛОО

2017-11-02
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЛТ БОЛЛОО

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ДАДЛАГА, СУРГУУЛИЛТ БОЛЛОО

Аймгийн Засаг даргын 2017 онд Монгол Улсын Шадар сайдтай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсаны дагуу  гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх иж бүрэн сургуулилт тус аймагт зохион байгуулагдлаа. Сургуулилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн Онцгой комиссоос цагдаагийн газраас хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, зураглал  гаргаж, алба хаагчдын хээрийн үүргэвч, жагсаалын жигдрэлтийг хангах зорилгоор таван удаагийн жагсаалын үзлэг, бэлтгэлийг дотооддоо зохион байгуулсан.

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бүх шатны төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага, Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, иргэдийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Цагдаагийн газрын шуурхай штаб, түүний дэргэдэх бүлгүүдийг тушаалаар шинэчилэн байгуулж, шуурхай штабын байрыг төхөөрөмжлөн 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэх штабын жижүүрийг томилон ажиллуулсан.

 Аймгийн Онцгой комисс, Онцгой байдлын ерөнхий газар, ЦЕГ-аас томилогдсон сургуулилтийн бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн гишүүд тус Цагдаагийн газрын шуурхай штабын үйл ажиллагаа, төхөөрөмжилсөн байдлыг үлгэр жишээгээр тооцож, бусад байгууллага, албадад сурталчиллаа. 

 Нүүн шилжүүлэх ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд цагдаагийн газраас аймгийн төв Өлгий сумыг руу орох, гарах  6 цэгт бүслэн хааж, аймгийн төвийн 12 багийн 70 цэгт  цагдаагийн 72 алба хаагч, хөдөлгөөнт эргүүлийн 4 чиглэлд 8 алба хаагч, хяналтын өндөрлөг цэгт 1 алба хаагч нийт цагдаагийн 87 алба хаагчийг томилон ажиллуулсан юм.

 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилтийн дүнгийн хурал зохион байгуулж,  сургуулийн удирдагчаас тус аймагт зохион байгуулагдсан иж бүрэн сургуулилтад аймгийн иргэд, төр захиргааны байгууллага, Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудын оролцоо хангалттай хэмжээнд байсныг тэмдэглэж, үүрэг гүйцэтгэлт, үйл ажиллагааг  “Онц” гэж үнэлсэн.

 Иж бүрэн сургуулилтийн хамгаалалтыг зохион байгуулахад идэвх зүтгэлтэй ажилласан,  цагдаагийн байгууллагад олон жил үр бүтээл гарган ажиллаж байгааг нь үнэлж, тус Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Э.Анхбаярыг “Онцгой байдлын албаны төлөө-3” медалиар, Хэв журмын ажил хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Х.Бекжаныг  Баян-Өлгий аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр, Цагдаа, жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч Ж.Бахытбекийг Зам, тээврийн яамны “Онц тээвэрчин” цол тэмдгээр, Замын цагдаагийн тасаг, Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн хамт олныг ЦЕГ-ын ОНАБХГ-ын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр тус тус шагнаж урамшуулсан.