"ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГӨӨРЭЙ.

2017-04-05