• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2017-03-25
ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газраас аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах ажлын хүрээнд энэ сарын 15-нд сургалт зохион байгуулжээ.

Сургалтыг Хууль сахиулах их сургуулийн Нийгмийн ухааны сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхимийн ахлах багш, цагдаагийн ахмад, докторант О.Отгонтуяа удирдан явуулсан байна.

Сургалт, семинараар нутгийн захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагын 40 алба хаагчид тэдгээрийн хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн талаар, төрийн бус байгууллагын болон иргэдийн төлөөлөлд гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх ойлголт, иргэний үүргээ хэрхэн биелүүлэх талаар сургалт оржээ.

Мөн цагдаагийн алба хаагч нар болон хамтарсан багийн гишүүдэд аюулын зэргийн болон нөхцөл байдлын үнэлгээг хэрхэн хийх талаар онол, практик хэрэглээний дадал олгох асуудлаар, сургууль, цэцэрлэгийн багш, сурган хүмүүжүүлэгч болон нийгмийн ажилтнууд Хүүхэд хамгааллын хууль болон хүүхэдтэй хэрхэн харилцах талаарх сургалтад хамрагджээ.