ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО.

2017-02-10
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ БОЛОН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО.

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл болон харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран ажиллахаар боллоо.

Энэхүү үйл ажиллагаанд Хууль зүй Дотоод хэргийн дэд сайд Б.Энхбаяр, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга С.Адьяасүрэн нар оролцож, хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан юм. Мөн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны нарийн бичгийн дарга Л.Нямгэрэл, ХЗДХЯ ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Э.Энхтуяа, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Зохицуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх газрын дарга С.Долгорсүрэн,  Эрүүгийн цагдаагийн газрын  кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Очирбат, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын  Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга цагдаагийн хошууч П.Очбадрах  болон албаны бусад хүмүүс оролцлоо.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл болон  Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь цахим гэмт хэрэг болон хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн Ерөнхий газартай хамтран гурван талын байнгын ажлын хэсэг байгуулж, цаашид цахим орчинд гэмт хэргийн чанартай мэдээ, мэдээлэл тархах, гэмт хэргийг сурталчилах, уриалан дуудах агуулга бүхий мэдээлэл, нэвтрүүлэгт үнэлгээ шинжилгээ хийх зэрэг тодорхой арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл,  харилцаа холбооны салбарын байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтарсан арга хэмжээ зохион байгуулж,  хөтөлбөр хэрэгжүүлэх,  харилцан дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллахаар тохиролцлоо.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь хуулиар хүлээсэн үүрэг, зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөнд заасны дагуу тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран ажиллахаар болж, өнөдрийн хурлаар /2017.02.10/ 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан юм.