ӨМНӨД СУДАН УЛСАД НҮБ-ын ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН 5-Р ЭЭЛЖИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

2016-09-28
ӨМНӨД СУДАН УЛСАД НҮБ-ын ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН 5-Р ЭЭЛЖИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

ӨМНӨД СУДАН УЛСАД НҮБ-ын ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН 5-Р ЭЭЛЖИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

Өмнөд Судан Улсад Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Энхийг сахиулах ажиллагааны 5-р ээлжийн цэргийн багийн бүрэлдэхүүнд оролцон үүрэг гүйцэтэгэсэн цагдаагийн алба хаагчдыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэх, үүргээ ажмилттай гүйцэтгэсэн зарим алба хаагчдыг шагнаж урамшуулах ёслолын үйл ажиллагаа Цагдаагийн Ерөнхий газрын хурлын танхимд боллоо.

Энэхүү үйл ажиллагаанд Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн гишүүд, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны дарга нар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Энхийг сахиулах ажиллагааны 5-р ээлжийн цэргийн багийн бүрэлдэхүүнд үүрэг гүйцэтгэсэн цагдаагийн алба хаагчид оролцсон юм.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцсон 5-р ээлжийн цэргийн багт үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид Өмнөд Судан Улсад цэрэг улс төрийн байдал, ёс заншил, байгаль, цаг уурын болоод бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалах хүндрэл бэрхшээлүүдийг зохион байгуулалт сайтайгаар даван туулж, эргүүл, харуул хамгаалалт зэрэг үндсэн үүргээ амжилттай гүйцэтгэж, цэргийн сургалт, соёл хүмүүжил, иргэн цэргийн харилцаа, тусламж, үйлчилгээг Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд хэрэгжүүлж сахилга, дэг журмыг сахиж, аюулгүй байдлыг хангахаас гадна гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд гол анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилласны үр дүнд сахилгын зөрчил гаргаагүй үүргээ нэр төртэй биелүүлж ирсэн юм.