БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2016-06-06
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Цагдаагийн байгууллагын 95 жилийн ойг тохиолдуулан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, шинэ санаа, дэвшилтэд технологи, инноваци нэвтрүүлэх, цагдаагийн алба хаагчдаас гаргасан шинэлэг санал, санаачлага, дүгнэлтийг хэлэлцүүлж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд инноваци нэвтрүүлэх нь” сэдэвт баруун бүсийн эрдэм, шинжилгээний хурал, зөвлөгөөнийг тус Цагдаагийн газарт 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр амжилттай зохион явууллаа.