ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН "СҮҮЖ-УУЛ" СЭРГЭЭН ЗАСАХ СУВИЛАЛ

2016-05-10

Цагдаагийн ерөнхий газрын "Сүүж-Уул" сэргээн засах сувилал ээлжит урсгал засварын ажлын хүрээнд 2016 оны 05 дугаар сарын 23-аас цэвэр бохир усан хангамжийн шугам хоолойн засварын ажил хийгдэх болсон тул 7 хоногын хугацаатай иргэд хүлээн авах үйлчилгээгээ түр зогсоох болно.