ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

2016-04-01

Монгол улсын архидан согтуурахтай тэмцэх сангийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу  архидан согтуурахын хор уршгийг олон нийтэд хүргэх, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох явдлыг бууруулах зорилгоор нийгмийн шинж чанартай, зорилтот нэвтрүүлэг хийх үйл ажиллагаанд оролцохыг урьж байна

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээлийн төв

Харилцах утас 70111916