• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

ЦЕГ-ЫН ГЭРЭЭТ АЛБАНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД 5 САЯААС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭЙ

2015-08-04