Цагдаагийн байгууллагын газар, хэлтсийн хаяг байршил яаж харах вэ

2014-03-19

Police.gov.mn Цахим хуудасруу ороод байруун талын босоо цэсний "Газрын зураг" хэсэгт цагдаагийн байгууллагын газар, хэлтсийн хаяг байршил харагдана.