Иргэд төрийн алба хаагчдын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг харах боломжтой боллоо

Иргэд төрийн алба хаагчдын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг харах боломжтой тухай танилцуулж байна.

Бусад мэдээ