ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
325
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
227
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
546
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
308
2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
692
АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021
863
Иргэд төрийн алба хаагчдын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг харах боломжтой боллоо
Иргэд төрийн алба хаагчдын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг харах боломжтой боллоо
1,389
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС "АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ИЙГ 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
1,558
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВИЛГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛЭН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВИЛГЫН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛЭН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1,502
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОВ
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦОВ
1,568
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮД ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ГИШҮҮД ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ УУЛЗЛАА
2,018
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГ ДЭХ ҮЕ ШАТНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГ ДЭХ ҮЕ ШАТНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2,387
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД
1,612
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
1,695
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1,898
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4,254
Сэтгэл зүйч М.Одонгоо: Бидэнд тэр хэрэггүй
Сэтгэл зүйч М.Одонгоо: Бидэнд тэр хэрэггүй
3,323
Цагдаагийн ахлах ахлагч А.Дашцоож: Цаасан хараал
Цагдаагийн ахлах ахлагч А.Дашцоож: Цаасан хараал
3,198
Цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр: Хүмүн заяаны үнэ цэнийг өлмийдөө гишгэсэн авлига
Цагдаагийн хошууч Д.Гантөмөр: Хүмүн заяаны үнэ цэнийг өлмийдөө гишгэсэн авлига
2,430
Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр илтгэл, нийтлэлийн уралдаан зарлалаа.
Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын дунд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр илтгэл, нийтлэлийн уралдаан зарлалаа.
2,904
  • 1
  • 2
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос