ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХААР ӨДӨРТ ДУНДЖААР 3000 ОРЧИМ АЛБА ХААГЧ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭДЭГ

2022-09-22 17:03:16
828

Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны чиг үүрэг болон хийж, хэрэгжүүлж буй онцлог ажил, арга хэмжээний талаар тус албаны Захиргааны удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Т.Батчимэгтэй ярилцлаа.

ЦЕГ-ын Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны харьяанд хэчнээн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? Өдөрт дунджаар хэчнээн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна вэ?

Манай албаны харьяанд нийт 47 нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагад 4000 гаруй алба хаагч ажиллаж байна. Өдөрт дунджаар 3000 орчим алба хаагч хариуцсан ажил, үүргээ гүйцэтгэдэг, нийт бүрэлдэхүүний 40 орчим хувь нь ээлжийн буюу харуул, жижүүрийн алба хаагчид байдаг.

НХЖХОНАБХА-ны үндсэн чиг үүрэг юу вэ?, Тухайлбал хэсгийн байцаагч, хороо хариуцсан цагдаа нарын ажил, үүргийн онцлог нь юу вэ? /Цагдаагийн байгууллагад ирсэн дуудлага мэдээлэлд хамгийн түрүүнд хэв журмын алба хаагчид очдог шүү дээ/

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 11, 12 дугаар зүйлд заасан Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийг улсын хэмжээнд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нэгтгэн зохион байгуулах үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Тухайлбал улсын хэмжээнд эргүүлийн үйл ажиллагаа, олон нийтийн цагдаа, хэсгийн байцаагч, мөн гэрээт харуулын болон хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа, иргэний болон албаны галт зэвсэг, хэрэглэлд хяналт тавих, эрүүлжүүлэх баривчлах байрны үйл ажиллагаанд хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Эдгээрээс гадна улсын хэмжээнд жагсаал, цуглааны үед ажиллах,  гамшиг, аюулт үзэгдэл, хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах, Улсын онц чухал объектын харуул хамгаалалт, төрийн дээд зочид, төлөөлөгчийн хамгаалалт, зохицуулалт, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах зэрэг ажлыг удирдан зохион байгуулдаг.

Манай албанаас энэ онд тэргүүлэх 5 чиглэлээ тодорхойлж, эдгээрийн хүрээнд нэлээдгүй ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан. Тухайлбал: “Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно” гэсэн зорилтыг дэвшүүлсэн. Энэ чиглэлээр нийтийн эмх замбараагүй байдлын үеийн сургагч багшийг 30-аар нэмэгдүүлж, нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн холбоотой цагдаагийн байгууллагын холбогдох чиглэлийн төлөвлөгөөнүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, мөн Үндэсний аюулгүй байдал, Терроризмтой тэмцэх зөвлөлтэй хамтарсан нэгдсэн дадлага сургуулилтууд зэрэг олон ажлуудыг зохион байгуулаад байна.

Таны хэлснээр хамгийн түрүүнд гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээлэлд хэв журмын алба хаагчид очиж, шаардлагатай тусламж, туслалцаа үзүүлдэг, мөн эргүүл хяналт шалгалтаар ажиллаж байгаа алба хаагчид маань гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хэв журам сахиулах чиглэлээр эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдалд хийсэн судалгаанд үндэслэн тухайн чиглэлийн орчинд хяналт тавьж, иргэдтэйгээ хамгийн ойрхон ажиллаж, тэдэнтэй мэдээлэл солилцох, хамтарч ажиллах нь их чухал байдаг.

Хэсгийн байцаагч, хороон цагдаа нарын ажил үүргийн онцлогийн тухайд Монгол улсын хэмжээний Засаг захиргааны анхан шатны нэгж буюу баг, хороон дээр цагдаагийн байгууллагыг төлөөлж иргэдэд хэрэгцээ, шаардлагатай тусламж, туслалцааг үзүүлж байдаг, иргэдийн амар тайван, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр тодорхой ажлыг зохион байгуулж ажилладаг онцлогтой албан тушаал юм.

Алба хаагчдын ажлын ачаалал ямар байгаа вэ? Тэдний ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх чиглэлээр ямар ажил, арга хэмжээ зохион явуулж байна вэ?

Энэ онд жагсаал, цуглаан, нийтийг хамарсан арга хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 5 дахин өссөн үзүүлэлттэй байгаа тул иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэдэг, мөн нутаг дэвсгэрийн онцлогоос хамаарч жагсаал, цуглаан ихээр зохион байгуулагддаг нэгжийн хэв журмын алба хаагчдын маань ачаалал ихсэж байгаа тоон мэдээ байгаа юм. Алба хаагчдын тодорхой ажилд зарцуулж буй дундаж цаг ашиглалт буюу ажлын ачааллыг тодорхойлох судалгааг энэ оны эхний улиралд хийсэн. Судалгаагаар хэв журмын нэгжийн алба хаагчдаас хэсгийн байцаагч, хороо хариуцсан цагдаа хамгийн өндөр ачаалалтай буюу  долоо хоногт дунджаар 86 цаг ажилладаг гэсэн тооцоо, судалгаа гаргасан байдаг. Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан ажлын цагийн дээд хязгаараас даруй 2 дахин их байгаа юм. Энэ нь ялангуяа нийслэлд ажиллаж байгаа алба хаагч нарын ажлын ачаалал хүн амын нягтрал, тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн тооноос шалтгаалж байгаа юм. Иймд тус албанаас хэсгийн байцаагч нарын ажлын ачааллыг бууруулах зорилгоор хамгийн ачаалал ихтэй газар буюу гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг хороо, хэсэг дээр офицер албан тушаалын нөөцөд бүртгэгдсэн алба хаагчдыг нэмэлтээр дадлагажуулан ажиллаж байна.

Тус албанаас хүний эрхийг хангах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй онцлог ажлуудаасаа дурдвал?

"Хандлага дор Хүндлэл оршино" нөлөөллийн аяныг улсын хэмжээнд зохион явуулж байна. Цагдаагийн байгууллага өөрөө хууль сахиулах чиг үүрэгтэй байгууллага учир гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн этгээд болон эрх нь зөрчигдсөн иргэдтэй ихэвчлэн харьцдаг. Иймд иргэдтэй харилцаа хандлагын хувьд үл ойлголцох асуудал их гардаг. Тиймээс алба хаагчдынхаа мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, хувь хүний эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор энэхүү “Хандлага дор хүндлэл оршино” аяныг энэ оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс тус албаны алба хаагчдын дунд эхлүүлээд байна. Энэхүү аяны зорилго нэрээс бас шууд ойлгогдох байх, та хандлагаа зөв болгосноор бусдаас хүндлэл ирнэ гэсэн утгатай.

НХЖХОНАБХА-наас өмнө нь ямар, ямар ажил арга хэмжээ зохион явуулж байсан бэ? Энэ удаагийн аяны онцлог нь юу вэ?

Урд нь алба хаагчдынхаа дунд тэднийг идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх олон арга хэмжээг зохион байгуулж байсан. Энэ удаагийн аяны онцлог нь хувь хүний хандлагад чиглэсэн буюу нэлээдгүй өргөн хүрээтэй. Ер нь хандлагыг төлөвшүүлэх, дээшлүүлэх гэсэн ойлголт маань нэлээд урт хугацаанд үр дүнгээ өгдөг. Тэдэнд хэвшүүлж, сайн зуршлыг бий болгох гэдгээрээ нэлээд их хугацаа шаардах юм. Энэхүү аяныг 2 сарын хугацаанд зохион явуулж байгаа нь хэдий богино боловч эхлэлийг нь тавьж өгснөөр цаашид үргэлжлүүлэн байгууллага хамт олны соёлд нөлөөлөхүйц байна гэж харж байгаа юм.

Өмнө нь зохион байгуулагдаж байсан арга хэмжээнүүдээс аян зохион байгуулагдах үе шат нь өөр өөрийн гэсэн онцлогтой, цар хүрээ, зорилготой байгаа юм. Тухайлбал: “Цагдаагийн байгууллагын үнэт зүйлсээ эрхэмлэх, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх” гэсэн хамгийн эхний үе шатны хүрээнд нийт нэгжийн алба хаагчид төрийн далбаанд хүндэтгэл үзүүлэх, жагсаалын бэлтгэл хийх гэсэн ажил арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн. Мөн эх оронч үзлийг бадраах, үнэт зүйлсээ танин мэдэх зорилготой байсан. Дараагийн 2 дахь үе шат буюу “Мэргэжлийн ёс зүйтэй алба хаагч” гэсэн уриан доор хэрэгжинэ. Энэ үе шатыг хэрэгжүүлэх хугацаанд ажлын байрны сургалт, туршлага солилцох арга хэмжээнүүд болоод чиг үүргийн алба хаагчдын заавал үзэж судалбал зохих гарын авлагыг боловсруулан судлуулах ажлуудыг төлөвлөсөн. Мөн тус албанаас хэрэгжүүлж байгаа Менторинг болон Дасан зохицох хөтөлбөрүүдийнхээ үр дүнгийн өдөрлөгийг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгаа юм. Хамгийн сүүлийн үе шатны хүрээнд хамт олны эерэг уур амьсгал, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор хандлагаа өөрчлөх 7 хоногуудыг зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Инээмсэглэлийн 7 хоногийг улсын хэмжээнд харьяа нэгжийн алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан. Үр дүнгийн талаар дурдахад нийт нэгжүүд маань өөрсдийн ажлын байранд өглөө бүр угтах алба хаагчийг ажиллуулж, өглөө орж ирсэн хүмүүст эерэг дулаанаар мэндчилж, ажилд нь амжилт хүсэх, мөн смайл түгээх, хамгийн эелдэг бусдадаа эерэг хандлагыг төрүүлдэг үлгэр дуурайлал болох алба хаагчийг нэгж тус бүр санал асуулга авч шалгаруулсан. Тус албаны хамгийн эелдэг алба хаагчаар Өвөрхангай аймаг дах цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Бадрал шалгарсан байгаа. Энэ ташрамд аянд идэвхтэй оролцож байгаа нийт хамт олон, харьяа нэгжийн баг, хамт олондоо талархсанаа илэрхийлье. Цаашид ч энэхүү сайхан хандлагаа хэвшүүлээрэй гэж хүсье.

Ярилцсанд баярлалаа.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БАГ ТАМИРЧИД АЛТ, ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БАГ ТАМИРЧИД АЛТ, ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ
0
97
2024/04/17
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Д.САНДАГ-ОЧИРЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Д.САНДАГ-ОЧИРЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
0
192
2024/04/17
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт зохион байгуулсан онцлог ажлууд
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт зохион байгуулсан онцлог ажлууд
253
253
2024/04/15
ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
253
253
2024/04/11
Нэг сайн үйлдэл нь дээрэлхлийн эсрэг мянган үйлдлийг зогсоож чадна
Нэг сайн үйлдэл нь дээрэлхлийн эсрэг мянган үйлдлийг зогсоож чадна
253
253
2024/04/11
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
253
253
2024/04/11
Дээрэлхэл бол бусад руу чиглэсэн харгис хэрцгий, бүдүүлэг дайралт юм
Дээрэлхэл бол бусад руу чиглэсэн харгис хэрцгий, бүдүүлэг дайралт юм
253
253
2024/04/11
АВСТРАЛИЙН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХОЙД АЗИЙН БҮС ХАРИУЦСАН ДАРГА, ЗӨВЛӨХ САЙД МАЛКОЛМ МАККАЛИСТЕРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА
АВСТРАЛИЙН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХОЙД АЗИЙН БҮС ХАРИУЦСАН ДАРГА, ЗӨВЛӨХ САЙД МАЛКОЛМ МАККАЛИСТЕРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА
253
253
2024/04/11
ЦЕГ-ын батлагдсан төсөв 4 сар
253
253
2024/04/10
“Гэр бүлийн уур амьсгал ажлын бүтээмж, амьдралын чанарт нөлөөлөх нь” сургалт боллоо
“Гэр бүлийн уур амьсгал ажлын бүтээмж, амьдралын чанарт нөлөөлөх нь” сургалт боллоо
253
253
2024/04/04
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны удирдах бүрэлдэхүүний нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны удирдах бүрэлдэхүүний нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна
253
253
2024/04/04
Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн Ж.Хунанг хүлээн авч, ажлын уулзалт зохион байгууллаа
Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн Ж.Хунанг хүлээн авч, ажлын уулзалт зохион байгууллаа
253
253
2024/04/03
Мөрдөн байцаах албанаас “Нэгдүгээрт эрүүл мэнд” аяныг эхлүүллээ
Мөрдөн байцаах албанаас “Нэгдүгээрт эрүүл мэнд” аяныг эхлүүллээ
253
253
2024/04/03
Загварын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
Загварын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
253
253
2024/03/29
Тушаалын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
Тушаалын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
253
253
2024/03/28
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ С.ГАНБАТЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ С.ГАНБАТЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
253
253
2024/03/26
НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
НИЙСЛЭЛИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
253
253
2024/03/21
Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газрын хамт олонд
Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газрын хамт олонд "ТАЛАРХАЛ" ирүүллээ
253
253
2024/03/21
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ч.АМАРБОЛДЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ч.АМАРБОЛДЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
253
253
2024/03/21
Хоногийн нөхцөл байдлын тоон мэдээ
Хоногийн нөхцөл байдлын тоон мэдээ
253
253
2024/03/21
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
253
253
2024/03/26
Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын хамт олонд
Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын хамт олонд "ТАЛАРХАЛ" ирүүллээ
253
253
2024/03/20
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ А.ДУЛААНЖАРГАЛ АЛБА ХААГЧИДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ А.ДУЛААНЖАРГАЛ АЛБА ХААГЧИДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
253
253
2024/03/20
Хоногийн нөхцөл байдлын тоон мэдээ
Хоногийн нөхцөл байдлын тоон мэдээ
253
253
2024/03/20
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны "Аргачлал, загвар батлах тухай" 98 дугаар тушаал;
253
253
2024/03/20
Хоногийн нөхцөл байдлын тоон мэдээ
Хоногийн нөхцөл байдлын тоон мэдээ
253
253
2024/03/18
Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт (2024.03.11-ээс 03 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд) 33.308 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад 346 хэргийг хүргүүллээ
Цагдаагийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт (2024.03.11-ээс 03 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд) 33.308 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж, шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад 346 хэргийг хүргүүллээ
253
253
2024/03/18
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Т.СҮХБОЛД
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Т.СҮХБОЛД "МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨР"-ИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ТӨРИЙН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТ ОЛОНД МЭНДЧИЛГЭЭ ДЭВШҮҮЛЛЭЭ.
253
253
2024/03/18
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБАНЫ НЭРЭМЖИТ “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБАНЫ НЭРЭМЖИТ “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО
253
253
2024/03/15
Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын хамт олонд
Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын хамт олонд "ТАЛАРХАЛ" ирүүллээ
253
253
2024/03/15
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БАГ ТАМИРЧИД АЛТ, ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БАГ ТАМИРЧИД АЛТ, ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ
0
97
2024/04/17
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Д.САНДАГ-ОЧИРЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Д.САНДАГ-ОЧИРЫГ УРЬЖ, АЛБА ХААГЧДАД ЗӨВЛӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
0
192
2024/04/17
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт зохион байгуулсан онцлог ажлууд
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас өнгөрсөн долоо хоногт зохион байгуулсан онцлог ажлууд
0
582
2024/04/15
ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
0
118
2024/04/11
Нэг сайн үйлдэл нь дээрэлхлийн эсрэг мянган үйлдлийг зогсоож чадна
Нэг сайн үйлдэл нь дээрэлхлийн эсрэг мянган үйлдлийг зогсоож чадна
0
115
2024/04/11
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
0
169
2024/04/11
Дээрэлхэл бол бусад руу чиглэсэн харгис хэрцгий, бүдүүлэг дайралт юм
Дээрэлхэл бол бусад руу чиглэсэн харгис хэрцгий, бүдүүлэг дайралт юм
0
144
2024/04/11
АВСТРАЛИЙН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХОЙД АЗИЙН БҮС ХАРИУЦСАН ДАРГА, ЗӨВЛӨХ САЙД МАЛКОЛМ МАККАЛИСТЕРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА
АВСТРАЛИЙН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХОЙД АЗИЙН БҮС ХАРИУЦСАН ДАРГА, ЗӨВЛӨХ САЙД МАЛКОЛМ МАККАЛИСТЕРИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА
0
94
2024/04/11
ЦЕГ-ын батлагдсан төсөв 4 сар
0
200
2024/04/10
“Гэр бүлийн уур амьсгал ажлын бүтээмж, амьдралын чанарт нөлөөлөх нь” сургалт боллоо
“Гэр бүлийн уур амьсгал ажлын бүтээмж, амьдралын чанарт нөлөөлөх нь” сургалт боллоо
0
255
2024/04/04
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос