“Wall Street English” сургалтын байгууллаа.

  1. Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор “Англи хэл-30 хором” аяны хүрээнд Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн “Wall Street English” сургалтын байгууллагатай хамтран 2021 оны 01 дүгээр сард 20 алба хаагчийг 3 сарын хугацаатай англи хэлний сургалтад хамруулсан.
  2. Америкийн Нэгдсэн Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамтай хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр “Интернет орчны аюулгүй байдал” сэдэвт зайны сургалтыг зохион байгуулж, нийт 25 алба хаагчийг хамруулсан. Сургалтаар АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчооны сургагч багш нарын туршлагаас суралцаж, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд техник, технологийн дэвшлийг хэрхэн ашиглах, мөрдөн шалгах арга зүй, олон улсад хэрхэн амжилттай тэмцэж, урьдчилан сэргийлж, таслан зогсоож байгаа талаар харьцуулалт, дүн шижилгээ хийж оролцсоноороо онцлог сургалт болсон. 
  3. Бүгд Найрамдах Турк Улсын “ТИКА” хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрөөс мөн оны 07 дугаар сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх” сэдэвт зайны сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтад Эрүүгийн цагдаагийн албаны 11 алба хаагчийг хамруулж, харилцан туршлага солилцох хэлбэрээр зохион байгуулсан.
  4. Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа Воронеж хот дахь дээд сургуультай хамтран 2021 оны 07 дугаар сарын 06-15-ныг хүртэлх хугацаанд “Кибер орчин дахь гэмт хэргийг мөрдөн шалгах арга зүй” сэдэвт зайны сургалтыг зохион байгуулсан.