ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭРИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • ӨРГӨДӨЛ /ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвд/
  • 2*3 ХЭМЖЭЭНИЙ ЗУРАГ 3 ХУВЬ /одоо үеийн/
  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР. /эсвэл лавлагаа/
  • ОРШИН СУУГАА ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ. /эсвэл лавлагаа/
  • ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
  • ХУУЧИН ОРШИН СУУХ ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСЭЭС ХАСАЛТ ХИЙЛГЭСЭН ТЭМДЭГ ДАРУУЛСАН БАЙХ.
Бусад мэдээ