Дотоод хэргийн Их сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн бакалаврын элсэлтийн шалгалтын журам шинэчлэгдлээ

 

Бусад мэдээ