Дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн мэдээлэл судалгаа хариуцсан алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдлаа

Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл судалгаа хариуцсан алба хаагчдад гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, ашиглалт, статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийх, алба хаагчдын мэдээллийн санд ажиллах чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт, ашиглалтыг сайжруулах, статистик мэдээнд дүн шинжилгээ хийх” сэдэвт сургалт өнөөдөр /2019.11.13/ Мөрдөн байцаах албаны хурлын тэнхимд зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтын нээлтэд Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдорж, мөн газрын дэд бөгөөд Захиргааны удирдлагын газрын дарга, цагдаагийн хурандаа К.Нямдаваа, Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны дарга, цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, мөн албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Пандиймаа нар оролцлоо.

Энэхүү сургалтад нийслэлийн дүүргүүд дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн, зөрчлийн тоо бүртгэгч зэрэг 40 гаруй алба хаагч хамрагдаж байна.

Сургалтаар “Шинэ зүйлд хурдан дасан зохицох буюу аливааг эерэгээр хүлээж авах хандлага”, “Мэдээлэлд суурилсан цагдаагийн ажил”, “Хэрэглээний Excel программыг ашиглах нь”, “Тайлан судалгаа хэсгээс судалгаа татах арга зүй” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулагдах юм.

Бусад мэдээ