ИРГЭНИЙ БОЛОН ХУДАЛДААНЫ ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС ХООРОНДЫН ГЭРЭЭ

ИРГЭНИЙ БОЛОН ХУДАЛДААНЫ ХЭРГИЙН ТАЛААР ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ХАРИЛЦАН ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ МОНГОЛ  УЛС БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС ХООРОНДЫН ГЭРЭЭ

Энд дарж үзнэ үү.

Бусад мэдээ