• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

2015 оны эрүүл мэндийн судалгаа

2016-03-29

Төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн 6500 алба хаагч буюу 69,7% эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж, 30,2% нь үзлэгт хамрагдаагүй байна.

Нийт алба хаагчдын 15,9% эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Эмнэлэгт 1-7 хоногоор 36,4%,7-14 хоногоор 39,5%, 14 хоногоос дээш 18,1%  нь хэвтэн эмчлүүлсэн.

Алба хаагчдын 31,7% илүүдэл жинтэй, албан үүргээ гүйцэтгэж яваад бэртэж гэмтсэн алба хаагч 0,4% нь нохойд хазуулсан, зүсэгдсэн, хутгалуулсан шарх, гар хөлөө хугалсан, зөөлөн эдийн гэмтэл, толгой доргих зэргээр хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. Өвдсөн алба хаагчдаас хамгийн их өвчлөл нь бөөрний үрэвсэл 10,9%, ходоодны архаг үрэвсэл 6,1%,нурууны эмгэг өөрчлөлт 5,6% тус тус байна.

САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР