ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
581
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
777
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
522
Бакалаврын эчнээ 3 жилийн хөтөлбөрт элсэлт авч байна
Бакалаврын эчнээ 3 жилийн хөтөлбөрт элсэлт авч байна
5,872
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж буй алба  хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж буй алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
2,817
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
666
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
617
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
759
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
775
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр удирдах алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр удирдах алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа
2,257
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг ахиулах сургалт эхэллээ
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг ахиулах сургалт эхэллээ
1,427
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
1,059
“Олон нийтийн цагдаа
“Олон нийтийн цагдаа" бэлтгэх сургалт эхэллээ
1,667
"Ёс суртахуун-Төлөвшил хандлага" сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа
986
“Сургагч багшийг чадавхжуулах нь” сэдэвт давтан сургалт зохион байгууллаа
“Сургагч багшийг чадавхжуулах нь” сэдэвт давтан сургалт зохион байгууллаа
1,498
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа
2,619
“Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-хохирогч төвтэй хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
“Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-хохирогч төвтэй хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
956
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалтад хамрагдсан алба хаагч нарт гэрчилгээ гардууллаа
2,337
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт эхэллээ
2,222
Тушаалын төсөлд санал өгнө үү
836
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос