Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2023 оны Б/08 дугаар тогтоолыг энд дарж харна уу.

Хүний нөөцийн Сул орон тооны зар
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос