МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЛЭЖ БАЙНА

“ТОДОРХОЙ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ МӨРДӨХӨД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ” СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цагдаагийн байгууллагын түүхт 95 жил, Мөрдөн байцаах албаны 70 жилийн ойн хүрээнд Мөрдөн байцаах газрын Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгж, Хууль сахиулын их сургуулийн Цагдаагийн сургуультай хамтран “Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг мөрдөхөд тулгамдаж буй асуудал” сэдвийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгууллаа.

Монгол цагдаа 95
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос