2018.09.21                                                                Улаанбаатар хот

 1. ШАЛГАЛТАД ИРЭХДЭЭ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, БҮРТГЭЛИЙН ХУУДСЫГ ХАМТАД НЬ АВЧ ИРНЭ. БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС, ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХГҮЙ ИРГЭДИЙГ ШАЛГАЛТАД ОРУУЛАХГҮЙ.
 2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГТ ОРОХДОО ХУВИЙН АРИУН ЦЭВЭР САХИХ ШААРДЛАГАТАЙ. /эмэгтэйчүүд юбкатай/
 3. БИЕ БЯЛДРЫН ШАЛГАЛТАД БИЕИЙН ТАМИРЫН ХУВЦАС, КУРТИК, ПҮҮЗ ЭСВЭЛ КЕТТЭЙ БАЙНА.
 4. ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙН ШАЛГАЛТАД ҮЗЭГ, ДЭВТЭР ШААРДАХГҮЙ. МӨН ЖИНС, БИЕИЙН ТАМИРЫН ӨМД, ЦАМЦ, ПҮҮЗ КЕТТЭЙ ИРГЭДИЙГ ОРУУЛАХГҮЙ.
 5. ШАЛГАЛТАД ЦАГТАА ИРЭЭГҮЙ ИРГЭДИЙГ ДАХИН ШАЛГАЛТАД ОРУУЛАХ БОЛОН НӨХӨЖ ШАЛГАЛТЫГ АВАХГҮЙ.
 6. ИРГЭДИЙГ ӨГЛӨӨ ШАЛГАЛТАД ИРМЭГЦ ТУХАЙН ӨДРИЙН ШАЛГАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨГӨХ ТУЛ ХОЦОРСОН ИРГЭДЭД ДАХИН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ БОЛОМЖГҮЙГ АНХААРНА УУ.

ШАЛГАЛТЫН ТӨРӨЛ

 • Эрүүл мэндийн үзлэг
 • Ярилцлага, сорил
 • Бие бялдрын шалгалт
 • Эрх зүйн мэдлэгийн шалгалт /эрх зүйн болон эрх зүйн бус дээд, бүрэн дунд тусгай дунд гэсэн ангилалаар/
 • Төрийн албан ёсны хэл, архив, албан бичиг хөтлөлт

ЦАГДАА-ЖОЛООЧИЙН ОРОН ТООНД ӨРСӨЛДӨЖ БАЙГАА ИРГЭД

 • Эрүүл мэндийн үзлэг
 • Ярилцлага, сорил
 • Бие бялдрын шалгалт
 • Жолоочийн ур чадварын шалгалт /жолоо, дүрмийн мэдлэг/
 • Төрийн албан ёсны хэл, архив, албан бичиг хөтлөлт

ЦАГДАА-ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН ОРОН ТООНД ӨРСӨЛДӨХ ИРГЭД

 • Эрүүл мэндийн үзлэг
 • Ярилцлага, сорил
 • Бие бялдрын шалгалт
 • Эрх зүйн мэдлэгийн шалгалт
 • Жолооны ур чадварын шалгалт /жолоо, дүрмийн мэдлэг/

 

ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ МАТЕРИАЛ:

 •  “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага” 2018 он УБ.
  • Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992
  • Үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хууль. 2000 он
  • Төрийн албаны тухай хууль. 2002
  • Хөдөлмөрийн тухай хууль. 1999
  • Захиргааны ерөнхий хууль. 2015 он
  • Зөрчлийн тухай хууль. 2017 он
  • Иргэдээс  төрийн   байгууллага,   албан  тушаалтанд  гаргасан   өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль. 1995 он
  • Төсвийн тухай хууль. 2011 он
  • Цагдаагийн албаны тухай хууль. 2017 он
  • Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа бусад хууль тогтоомжууд.


ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

Төрийн салбар/зөв Зарлал мэдээлэл
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос