Өргөдөл, гомдлын мэдээ
Иргэдээс цагдаагийн байгууллагад 2019 онд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Иргэд, байгууллагаас цагдаагийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын  шийдвэрлэлтийн талаар энд дарж үзнэ үү