ЦЕГ-ЫН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН БОЛОН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

Цагдаагийн ерөнхий газрын 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон харьяа байгууллагуудын 2015 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын шалгалтаар  өгөгдсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, биелэлтийг тооцож ажилласнаар зөвлөмж 97,9 %, төлбөрийн акт 100 %, албан шаардлага 97,5 %-ийн биелэлттэй байна.  

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

Бусад шилэн данс
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос