Тушаалын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
Тушаалын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
289
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
309
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
312
“Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журам батлах тухай” тушаалын нөлөөллийн шинжилгээний танилцуулга
540
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
485
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
623
Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
528
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
581
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
777
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
522
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
666
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
618
Журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү
760
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
775
Тушаалын төсөлд санал өгнө үү
836
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль
1,584
Таны эрх зүйн мэдлэгт
1,148
Цар тахлын талаар олон нийтийг төөрөгдүүлэх, илт худал мэдээлэл цахим орчинд тархахаас сэргийлэх зорилгоор цахим орчинд зохицуулалт хийх журам
1,110
Тушаалын төсөлд саналаа өгнө үү
1,350
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү.
1,173
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос