Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны "Аргачлал, загвар батлах тухай" 98 дугаар тушаал (ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, үнэлэхтэй холбоотой)

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос