Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол:

"Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам" ТАЗ-ийн 2023 оны 25 дугаар тогтоол /2023.01.25/

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал: 

"Цагдаагийн байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэнд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тооцох журам" ЦЕГ-ын даргын 2023 оны А/80 дугаар тушаал /2023.04.14/;

 

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос