Нэр

Огноо

Хавсралт

1

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоол

2023.08.23

 

2

Аргачлал, загвар батлах тухай

ЗГХЭГ-ын даргын 98 дугаар тушаал 2023.10.31

Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос