ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ӨРГӨН БОЛОМЖИЙГ АШИГЛАН АЛБА ХААГЧДАА МЭРГЭШҮҮЛЛЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ӨРГӨН БОЛОМЖИЙГ АШИГЛАН АЛБА ХААГЧДАА МЭРГЭШҮҮЛЛЭЭ
1,355
Бакалаврын эчнээ 3 жилийн хөтөлбөрт элсэлт авч байна
Бакалаврын эчнээ 3 жилийн хөтөлбөрт элсэлт авч байна
5,755
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж буй алба  хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж буй алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
2,632
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр удирдах алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр удирдах алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа
2,191
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг ахиулах сургалт эхэллээ
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг ахиулах сургалт эхэллээ
1,337
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
1,007
“Олон нийтийн цагдаа
“Олон нийтийн цагдаа" бэлтгэх сургалт эхэллээ
1,555
"Ёс суртахуун-Төлөвшил хандлага" сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа
924
“Сургагч багшийг чадавхжуулах нь” сэдэвт давтан сургалт зохион байгууллаа
“Сургагч багшийг чадавхжуулах нь” сэдэвт давтан сургалт зохион байгууллаа
1,438
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа
2,541
“Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-хохирогч төвтэй хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
“Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-хохирогч төвтэй хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
896
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалтад хамрагдсан алба хаагч нарт гэрчилгээ гардууллаа
2,270
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт эхэллээ
2,156
Таны эрх зүйн мэдлэгт
1,072
Таны эрх зүйн мэдлэгт
683
Таны эрх зүйн мэдлэгт
662
Таны эрх зүйн мэдлэгт
778
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
1,917
Таны эрх зүйн мэдлэгт
738
Таны эрх зүйн мэдлэгт
836
  • 1
  • 2
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос