“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
3,667
Алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт
328
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
1,008
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
392
Сул орон тооны зар
Сул орон тооны зар
709
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
746
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,487
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
1,518
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
726
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСЫН АКАДЕМИ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАЖ БУЙ АЛБА ХААГЧ, СУРАЛЦАГЧДЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТАЛААР
852
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН АЛБА ХААГЧДЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ДОТООД АУДИТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
697
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСЫН АКАДЕМИ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАЖ БУЙ АЛБА ХААГЧ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
471
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
1,779
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
1,263
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар тогтоол
1,309
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2022 оны Б/01 дүгээр тогтоол
2,173
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
18,029
Хүний нөөцийн чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын товч танилцуулга
1,203
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
1,190
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
911
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос