“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,607
Алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт
594
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
Дотоодын цэргийн анги, байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэдийн анхааралд
1,496
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
656
Сул орон тооны зар
Сул орон тооны зар
1,000
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
1,046
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,818
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
1,820
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
960
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСЫН АКАДЕМИ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАЖ БУЙ АЛБА ХААГЧ, СУРАЛЦАГЧДЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТАЛААР
937
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН АЛБА ХААГЧДЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ДОТООД АУДИТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
918
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСЫН АКАДЕМИ, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАЖ БУЙ АЛБА ХААГЧ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
542
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
2,017
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
1,372
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар тогтоол
1,524
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2022 оны Б/01 дүгээр тогтоол
2,366
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
18,308
Хүний нөөцийн чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын товч танилцуулга
1,426
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
1,421
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
1,104
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос