Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлага иргэдийг хүлээж авах хуваарь