Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын тасаг, хэсгийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
126
Сул орон тооны зар
Сул орон тооны зар
357
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
412
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад хамрагдаж, Дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
4,193
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
“Цагдаа”, “Хамгаалалтын ажилтан” мэргэжил олгох сургалтын элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн нэрс
1,306
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
СЭЛГЭН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ АЛБА ХААГЧДЫН АНХААРАЛД
545
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГААР ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН АЛБА ХААГЧДЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ҮР ДҮН, ДОТООД ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ДОТООД АУДИТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
568
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦСОН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
1,640
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар тогтоол
1,191
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2022 оны Б/01 дүгээр тогтоол
2,071
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
“Цагдаа”, “Харуулчин” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагад ажиллахыг урьж байна
17,798
Хүний нөөцийн чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын товч танилцуулга
1,097
ЦЕГ-ын Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
1,100
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
803
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
689
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
755
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
493
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
730
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл
750
Онцлог сургалтын талаар.
Онцлог сургалтын талаар.
613
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос