ЦБ-ын 2024.06 сар
213
ЦЕГ-ын 2024.05 сарын төсөв
535
ЦЕГ-ын батлагдсан төсөв 4 сар
564
ЦБ-ын 2024.03 сар
598
ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
ЦЕГ-ын 2024 оны төсөв
855
ЦЕГ-ын 2023.12 сар
656
ЦЕГ-ын төсөв 2023-12сар
670
ЦЕГ-ын 2023.11 сарын төсөв
809
ЦЕГ-ын 2023.10 сарын төсөв
748
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /09 сар/
764
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /07 сар/
660
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /06 сар/
592
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /05 сар/
720
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
609
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
496
Цагдаагийн ерөнхий газрын 2023 оны батлагдсан төсөв /04 сар/
488
Батлагдсан төсвийн 03 дугаар сарын хуваарь
662
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
703
Батлагдсан төсвийн 2 дугаар сарын хуваарь
615
Батлагдсан төсвийн 01 дүгээр сарын хуваарь
885
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос