• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Сургалт, мэдээлэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
"Хүний
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалтад хамрагдсан алба хаагч нарт гэрчилгээ гардууллаа
"Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын алба хаагчдад зориулсан "Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт Мөрдөн байцаах албаны хурлын танхимд гурван өдөр үргэлжилж, суралцсан алба хаагч нарт гэрчилгээ гардууллаа.
2020-09-30
"Хүний
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт эхэллээ
"Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын алба хаагчдад зориулсан "Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт Мөрдөн байцаах албаны хурлын танхимд эхэллээ.
2020-09-28
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль /нэмэлт, өөрчлөлт/
2020-05-27
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
2020-05-22
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Оюуны өмчийн тухай хууль
2020-05-18
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн аудитын тухай хууль
2020-05-18
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
2020-05-15
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай
2020-05-08
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын оноо
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын оноо
2020-04-20
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-13
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-13
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай
2020-04-10
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Өмгөөллийн тухай
2020-04-08
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай
2020-04-08
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай
2020-04-07
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай
2020-04-07
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-06