Сургалт, мэдээлэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Бакалаврын
Бакалаврын эчнээ 3 жилийн хөтөлбөрт элсэлт авч байна
2021 оны 03 дугаар сарын 01-нээс 03 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.
2021-03-02
Хүүхдийг
Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж буй алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх цахим сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэлээдгүй ажил хийх шаардлагатайг онцлон алба хаагчдад цаашид хийж, хэрэгжүүлэх ажлын үүрэг, чиглэл өгч, сургалтад хамрагдсан алба хаагчдад баяр хүргэж, гэрчилгээ гардуулж өгсөн юм.
2021-02-26
Гэр
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр удирдах алба хаагчдыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа
Дээрх сургалтад дүүргүүд дэх Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, ахлахуудаас бүрдсэн 21 алба хаагч хамрагдсан бөгөөд “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэгт хохирогч-төвтэй хандлагыг цагдаагийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх”
2020-11-09
Цагдаа,
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг ахиулах сургалт эхэллээ
энэ оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс эхлэн Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд зохион байгуулагдаж эхэллээ.
2020-11-09
Цагдаа,
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдаж байна
Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын хүний нөөцийн ажил хариуцсан нийт 57 алба хаагч хамрагдаж байгаа бөгөөд
2020-11-05
“Олон
“Олон нийтийн цагдаа" бэлтгэх сургалт эхэллээ
энэ оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс зохион байгуулагдаж эхэллээ.
2020-11-03
"Ёс
"Ёс суртахуун-Төлөвшил хандлага" сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа
энэ оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр цахимаар зохион байгууллаа.
2020-11-03
“Сургагч
“Сургагч багшийг чадавхжуулах нь” сэдэвт давтан сургалт зохион байгууллаа
“Сургагч багшийг чававхжуулах нь” сэдэвт давтан сургалтыг энэ оны 10 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд “CREATIVE MONGOLIA” буюу “Бүтээлч монгол” үндэсний сургалтын багтай хамтран “Blue mon” центрийн сургалтын танхимд амжилттай зохион байгууллаа.
2020-11-02
“Хөгжлийн
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй харилцах хөтөч цагдаа бэлтгэх нь” сэдэвт модуль сургалтыг энэ оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
2020-10-30
“Хэрэг
“Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-хохирогч төвтэй хандлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
Уг сургалт нь энэ оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдсан бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн алба болон харьяа нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн эрүүгийн мөрдөгч, хороо хариуцсан хэсгийн бацаагч зэрэг 30 алба хаагчийг хамрагдлаа.
2020-10-30
"Хүний
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалтад хамрагдсан алба хаагч нарт гэрчилгээ гардууллаа
"Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын алба хаагчдад зориулсан "Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт Мөрдөн байцаах албаны хурлын танхимд гурван өдөр үргэлжилж, суралцсан алба хаагч нарт гэрчилгээ гардууллаа.
2020-09-30
"Хүний
"Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт эхэллээ
"Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын алба хаагчдад зориулсан "Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт Мөрдөн байцаах албаны хурлын танхимд эхэллээ.
2020-09-28
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль
2020-06-11
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль /нэмэлт, өөрчлөлт/
2020-05-27
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
2020-05-22
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Оюуны өмчийн тухай хууль
2020-05-18
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн аудитын тухай хууль
2020-05-18
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
2020-05-15