• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Хууль, эрх зүй
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Цагдаагийн
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар зарим дүрмүүдийг шинэчиллээ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/196 дугаар тушаалаар
2019-09-09
"Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал" видео хичээл
Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 20.16 дугаар зүйлд тусгагдсан олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах
2019-05-28
"Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага" видео хичээл
Хуульчдад зориулсан энэ удаагийн хичээлээр хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага сэдвийг хөндлөө.
2019-05-28
"Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг" видео хичээл
Эрүүгийн эрх зүйн 4-р хичээлийн агуулга:
2019-05-27
"Захиргааны актад гомдол, нэхэмжлэл гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа" видео хичээл
Захиргааны эрх зүйн сэдвээр бэлтгэн хүргэж буй 3 дугаар хичээлээр захиргааны актын эсрэг гаргах гомдол, нэхэмжлэлийн хөөн хэлэлцэх хугацаа гэсэн сэдвийг хөндлөө.
2019-05-27
"Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа" видео хичээл
Энэхүү цуврал сургалтын эрүүгийн эрх зүйн сэдвээрхи эхний хичээлийг та бүхэнд толилуулж байна. Хичээлийг доктор, дэд профессор Д.Бадам, хуульч Т.Өсөхбаяр нар боловсруулсан болно.
2019-05-27
Журмын
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү
Мөн журмын 2.2.1 дэх заалтын “төхөөрөмжөөр баримтжуулсан тохиолдолд “Торгуулийн мэдэгдэх хуудас”-ыг “Шийтгэлийн хуудас”
2018-08-02
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХУУЛИЙН ХЭЛТСЭЭС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Галт зэвсгийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталж, Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 31 /892/ дүгээрт нийтэлснээр 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөн эхэлж байна.
2015-09-03