ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
218
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
486
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
179
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
510
“Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журам батлах тухай” тушаалын нөлөөллийн шинжилгээний танилцуулга
364
ЦЕГ-ын даргын тушаал
7,131
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
449
ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
461
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
378
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
534
Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцасны өнгө, ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас өмсөж хэрэглэх журмын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.
345
Цагдаагийн албаны тухай хууль /Монгол хэл/
6,702
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ӨРГӨН БОЛОМЖИЙГ АШИГЛАН АЛБА ХААГЧДАА МЭРГЭШҮҮЛЛЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ӨРГӨН БОЛОМЖИЙГ АШИГЛАН АЛБА ХААГЧДАА МЭРГЭШҮҮЛЛЭЭ
1,322
Цагдаагийн албаны тухай хууль /POLICE LAW ENGLISH/
1,233
Дотоодын цэргийн тухай хууль/Монгол хэл/
1,197
Дотоодын цэргийн тухай хууль/ON THE INTERNAL TROOPS ENGLISH/
678
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ТУШААЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
369
“ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ”, “ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”
“ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ”, “ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”
725
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
510
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
711
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос