• Нүүр хуудас
  • Системүүд
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт
Сургалт, мэдээлэл
Шүүлт:
-аас
хүртэл
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
2020-05-22
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Оюуны өмчийн тухай хууль
2020-05-18
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Төрийн аудитын тухай хууль
2020-05-18
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын лавлагаа
2020-05-15
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай
2020-05-08
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын оноо
Дотоод хэргийн Их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн элсэлтийн шалгалтын оноо
2020-04-20
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-13
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-13
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай
2020-04-10
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Өмгөөллийн тухай
2020-04-08
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай
2020-04-08
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай
2020-04-07
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай
2020-04-07
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
2020-04-06
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай
2020-04-06
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
2020-04-03
Таны эрх зүйн мэдлэгт
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай
2020-04-03
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар зарим дүрмүүдийг шинэчиллээ
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/196 дугаар тушаалаар
2019-09-09
"Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал" видео хичээл
Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 20.16 дугаар зүйлд тусгагдсан олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах
2019-05-28
"Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага" видео хичээл
Хуульчдад зориулсан энэ удаагийн хичээлээр хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага сэдвийг хөндлөө.
2019-05-28