ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТЕНДЕРИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТЕНДЕРИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1,628
Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь
Цагдаагийн байгууллагын 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь
1,773
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 02 САРЫН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 02 САРЫН МЭДЭЭ
1,554
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
1,879
Цагдаагийн байгууллагаас улсын төсөвт оруулсан торгуулийн орлогын 2015 оны 1-2-р сарын мэдээ
Цагдаагийн байгууллагаас улсын төсөвт оруулсан торгуулийн орлогын 2015 оны 1-2-р сарын мэдээ
1,565
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛААС БУСАД 5 САЯАС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ 2 САРЫН  МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛААС БУСАД 5 САЯАС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ 2 САРЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1,691
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2 САРЫН МЭДЭЭ
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2 САРЫН МЭДЭЭ
1,590
Гэрээт албаны 2015 оны 2 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ
Гэрээт албаны 2015 оны 2 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ
1,302
2015 ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
2015 ОНЫ 02 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
1,556
Жолооны үнэмлэхээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ
Жолооны үнэмлэхээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ
1,466
Гэрээт албаны төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 2 сарын мэдээ
Гэрээт албаны төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 2 сарын мэдээ
1,451
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ОРОН НУТГИЙН БОЛОН УЛСЫН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН 2015 ОНЫ 1-2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ОРОН НУТГИЙН БОЛОН УЛСЫН ТӨСӨВТ ОРУУЛСАН ТОРГУУЛИЙН ОРЛОГЫН 2015 ОНЫ 1-2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
1,372
Үнэлгээний хороо байгуулсан тухай тушаал
Үнэлгээний хороо байгуулсан тухай тушаал
2,157
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 01 САРЫН МЭДЭЭ
ЦЕГ-ЫН ТӨВЛӨРСӨН ТӨСВИЙН 2015 ОНЫ 01 САРЫН МЭДЭЭ
1,883
Үнэлгээний хороо байгуулсан тухай тушаал
Үнэлгээний хороо байгуулсан тухай тушаал
2,000
Гэрээт албаны 2015 оны 1 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ
Гэрээт албаны 2015 оны 1 сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ
1,276
2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ОЛГОСОН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭС УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖ БАЙГАА ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
1,439
Жолооны үнэмлэхээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын 1 сарын мэдээ
Жолооны үнэмлэхээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын 1 сарын мэдээ
1,728
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 1 САРЫН МЭДЭЭ
САНХҮҮ ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 1 САРЫН МЭДЭЭ
1,632
Гэрээт албаны төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 1 сарын мэдээ
Гэрээт албаны төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 1 сарын мэдээ
1,432
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Чат бичих
Facebook холбоос