"Амрыг эрье" нэвтрүүлэг - Тусгай дугаарын утсанд хуурамч дуудлага өгөх, тоглож залгахын хор уршиг

"Амрыг эрье" нэвтрүүлэг - Тусгай дугаарын утсанд хуурамч дуудлага өгөх, тоглож залгахын хор уршгийн талаар бэлтгэсэн дугаарын хүлээн авч үзнэ үү.
Бусад мэдээ