"Амрыг эрье" - Насанд хүрээгүй хүний эсрэг бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлье !!!

"Амрыг эрье" - Насанд хүрээгүй хүний эсрэг бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлье !!!

Бусад мэдээ