Police Podcast - Цагдаагийн дэд ахлагч Х.Содмандах

"Police podcast" хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт Тээврийн цагдаагийн албаны Төмөр зам дахь цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Х.Содмандах "Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон" аяны хүрээнд мэдээлэл хүргэж байна.

Бусад мэдээ