"Ярилцах цаг" - Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар

Экологийн цагдаагийн албаны Урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Лхамтай "Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар" ярилцлаа.

Бусад мэдээ