"Амрыг эрье" - Байгалиа бүтээе

"Байгалиа бүтээе" арга хэмжээний хүрээнд хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье !!!

Бусад мэдээ