Police Podcast - Цагдаагийн хошууч Ц.Отгондаваа

"Police podcast" хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаарт Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газрын Дэд бөгөөд Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн хошууч Ц.Отгондаваа "Дархан-Уул аймгийн I улирлын хэв журмын нөхцөл байдал, Цагдаагийн газраас хийж хэрэгжүүлж буй ажил, арга хэмжээ" сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэлээ.

Бусад мэдээ