"Аваргыг онцолъё" - Цагдаагийн ахмад Б.Дашдаваа

"Аваргыг онцолъё" нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарт Цагдаагийн ерөнхий газрын 2021 оны “Ажил, мэргэжлийн шилдэг урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан алба хаагч”-аар шалгарсан Дархан-Уул аймаг дахь цагдаагийн газрын Хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Дашдавааг онцоллоо.

Бусад мэдээ