"Амрыг эрье" - Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг ойлголтоо дээшлүүлье

"Амрыг эрье" - Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх мэдээ мэдээллийг энэ удаагийн дугаараас хүлээн авч үзээрэй 

Бусад мэдээ